Magdalena Ubysz – Fotografia architektury i wnętrz

Fotografia architektury Gdańsk - M15